dvojplameň

Dvojplameň a bolesť transformácie

Cesta dvojplameňa je cestou veľkej duchovnej a osobnej transformácie. Spoznávame samých seba a začíname na seba hľadieť z dovtedy nepoznanej perspektívy. Odkrývame to, čo sme na sebe nevideli a nechceli vidieť. Neústupčivá, transformačná sila dvojplameňa prináša koniec odmietaniu seba, svojej skutočnej žiary, svojho pravého JA, svojej božskej podstaty.

Cesta dvojplameňa je veľmi náročná, neúprosná a často zdrvujúca. No na druhej strane je nesmierne obohacujúca, dobrodružná a láskyplná, pretože vedie k majstrovskému zjednoteniu. Zjednoteniu s naším dvojplameňom, so sebou a s Bohom, so Zdrojom, srdcom. Vedie k dokonalému súzvuku mysle, tela a duše.

Kráčame cestou do rdvojplameneaja, hoci sa nám zdá, že sme zablúdili a rútime sa priamo do hlbín pekelných. A dokola sa v nás vynárajú tie isté otázky. Ničia nás, zožierajú zvnútra a nedajú nám spať. Ktoré 3 najčastejšie otázky sú to? Prečo práve ja som dvojplameňom?

Naša duša sa rozhodla ísť týmto významným spirituálnym vzostupom, aby do veľkej miery pozdvihla úroveň nášho vedomia. Nebolo to však náhodné rozhodnutie.

Dvojplamene majú veľmi dôležité poslanie a veľkú podporu duchovného sveta. Uzdravovaním svojho srdca zásadne pôsobia na frekvenciu a úroveň vedomia Zeme, ktorá je naším domovom a tvorkyňou života.

Prečo je v živote dvojplameňa toľko bolesti?

Bolesť zažívame vtedy, ak bránime svojej duši v posune, vedomiu v raste a svojmu telu v liečení.

Energia dvojplameňov nás žiada o navýšenie svojej vibrácie. A to sa nezaobíde bez opustenia nezdravých presvedčení a nefungujúcich vzorcov správania. Akonáhle sa ich prestaneme nasilu držať, zmizne aj bolesť a nahradí ju bezpodmienečná láska.

Ako dlho to ešte bude trvať?cesta dvojplameňa

Čím viac sa bránime vzostupu, tým viac trpíme a tým dlhšie nám bude trvať, kým dosiahneme vnútornú harmóniu.

V každej inkarnácii máme za úlohu naučiť sa niektoré z veľkých životných lekcií. A naša duša presne vie, ako a kedy ju predostrieť.

Ak našej milujúcej duši nebudeme vzdorovať a s dôverou sa odovzdáme jej božskému vedeniu, čoskoro sa dočkáme dňa, keď naše srdce zaplaví nekonečný pokoj, hlboká láska a oslobodzujúce prijatie očarujúcich darov cesty dvojplameňa.

Ostatné články blogu