Harmonizácia čakier

Čakry sú energetické centrá v tvare rotujúcich kruhov, ktorými prúdi do tela univerzálna životná energia. Ich úlohou je udržiavať naše telo i myseľ v rovnováhe.

Takýchto centier máme v tele veľa. A všetky majú veľký vplyv na rôzne úrovne nášho bytia.

Harmonizácia čakier

Systém čakier

Poznáme sedem základných čakier: koreňovú, sakrálnu, solar plexus, srdcovú, krčnú, tretie oko a korunovú. V každej vibruje energia na inej frekvencii, a preto jej prislúcha iná farba. A spolu tvoria sedem základných farieb dúhy.
Tieto čakry sú umiestnené od temena hlavy, až po koniec chrbtice.
Každá sa spája s inými orgánmi a žľazami v  tele a tým pôsobí na ich správne fungovanie. A zároveň má účinok aj na naše vlastnosti a schopnosti.
Nevyváženej čakre pomáha kontakt s takou frekvenciou energie, na ktorej daná čakra v ideálnom stave vibruje.  Takéto frekvencie môžeme nájsť v liečivých kameňoch, farbách alebo tónoch. Často nám pomôže meditácia.
Naše energetické centrá však niekedy dokáže rozvibrovať až dokonale nasmerovaná životná energia, ktorej úlohou je dostať ich do božskej harmónie.

Koreňová čakra

koreňová čakra
Čakra uzemnenia

Koreňová čakra, Mulathara, pripomína koreň stromu ukotvujúci všetky ostatné čakry v našom tele.
Toto energetické centrum sa nachádza v oblasti kostrče, v spodnej časti našej chrbtice, ktorá je oporou fyzického tela.
Koreňová čakra pôsobí ako energia vyvierajúca zo zeme, ktorá nás upevňuje v hmotnom svete a prináša nám fyzický pôžitok.
Jej farbou je červená. Je to farba životnej sily a vitality, ale aj bezpečia a ochrany.
“Ja som”
Červená čakra ladí so slovným spojením “Ja som”, pretože keď ho vyslovujeme, hájime svoju existenciu a svoju jedinečnosť.

4 okvetné lístky lotosu

Každá čakra má iný počet okvetných lístkov symbolizujúcich jej špecifickú energiu a charakteristické vlastnosti.

Štyri lístky Mulathary súvisia:

 • s pocitom prežitia, ktorý je základnou ľudskou potrebou
 • s pocitom bezpečia, v ktorom sa cítime dobre
 • s pocitom spojenia s našími koreňmi, ktorý nám poskytuje domov, zázemie a stabilitu
 • s pocitom spojenia s Matkou Zemou, ktorýnám umožňuje cítiť sa súčasťou niečoho väčšieho.

Rovnováha
Keď je Koreňová čakra otvorená a plne aktívna, cítime sa bezpečne, podporovaní a stabilne zakorenení v realite.
Sme schopní čeliť výzvam a prekonávať prekážky.
Máme uspokojené základné životné potreby a žijeme v harmónii so sebou a aj s okolitým svetom.
Koreňová čakra však nefunguje správne, ak je náš postoj k životu a k situáciám, ktoré sa nám dejú, negatívny.
Prúdenie energie v nej obmedzuje aj strach o prežitie či veľká závislosť na materiálnych hodnotách.
Ak je naša najnižšia čakra nevyvážená, môžeme sa cítiť neistí, nevyrovnaní a odpojení od života. Môžme mať nedostatok pocitu bezpečia, ťažkosti s koncentráciou, rozhodovaním, či vnímaním samého seba.
Tiež nás môžu trápiť problémy s udržaním zamestnania, finančnej stability alebo zdravých vzťahov.

Zdravie
Čakra koreňa, ktorá nie je v rovnováhe, môže spôsobovať zdravotné potiaže, ako sú zápcha, studené prsty na rukách a nohách, hemoroidy, kŕčové žily, problémy s hrubým črevom, prostatou, obličkami a močovým mechúrom. Môžme tiež trpieť depresiami či častou únavou.

Kamene a esencie
Liečivé kamene, ktoré nám pomôžu uzemniť sa sú hematit, karneol, čierny turmalín, onyx, granát alebo červený jaspis.
Vône, ktoré sa používajú pri harmonizácii tejto čakry sú zvyčajne teplé a zemité.
Patrí k nim santalové drevo, cédrové drevo, klinček, eukalyptus, bergamot, vanilka a škorica.

Sakrálna čakra

sakrálna čakraČakra sexuality

Sakrálna čakra, známa tiež ako Svadhisthana, je druhou čakrou nášho energetického systému.
Je umiestnená v panvovej oblasti, len kúsok pod pupkom.
Je zdrojom príťažlivosti medzi ženským a mužským princípom a nekonečného tvorivého potenciálu.
Táto čakra je domovom nášho vnútorného dieťaťa.
Jej elementom je voda.
Voda, ako symbol prúdenia, zmeny a nových začiatkov, je nevyhnutná k tomu, aby vznikol nový život. Je teda prirodzenou súčasťou sexuality a s ňou súvisiacej plodnosti aženskej a mužskej tvorivej energie.
Rovnaký aspekt vody sa však často spája aj s kreativitou prinášajúcou nové formy sebavyjadrenia.

Jej farba je oranžová. Je to farba radosti, sexuality, kreativity a splynutia.
“Ja cítim”
Sakrálna čakra súznie s tým, čo cítime vo vzťahu s našimi rodičmi, partnermi a hlavne so sebou samými.

6 okvetných lístkov lotosu

 • Okvetné lístky druhej čakry predstavujú jej rozmanité aspekty, medzi ktorými sú:
 • inšpirácia, talent a túžba po nových zážitkoch
 • sexualita a fyzické potešenie
 • intimita a spojenie s inými ľuďmi
 • citlivosť a empatia
 • sebaúcta a sebahodnota
 • schopnosť vyjadrovať emócie

Rovnováha

Ak energia touto čakrou prúdi s ľahkosťou, máme pozitívny vzťah k svojim emóciám a k k svojmu telu.
Sme kreatívny, otvorení novým zážitkom a dokážeme mať hlbšie vzťahy.
Sexualita je pre nás zmyselným súzvukom mužskej a ženskej sily zjednotenej s vlastnou celistvosťou.
Sme šťastní, vyjadrujeme širokú škálu emócií, cítime radosť a naplnenie, vnímame životnú energiu slobodne prúdiacu telom.

Sakrálna čakra úzko súvisí s našími vzťahmi, najmä s rodičmi.
Rodičia sú našími prvými učiteľmi a modelmi lásky. Od nich sa učíme, ako milovať a byť milovaní. A tento vzorec výrazne ovplyvňuje aj naše partnerské vzťahy.
Toku energie v tejto čakre škodí ponižovanie a odmietanie, beznádej, príliš veľký súcit s inými ľuďmi a pocit, že nie sme dosť dobrí.

Ak je naša čakra nevyvážená, mávame problémy s prejavením pocitov, môžme sa cítiť neschopní intimity a prijímania radostí a pôžitkov života.
Potláčame zmyselnosť a popierame svoju tvorivú sexuálnu energiu.
Sme nešťastní, osamotení a opustení.
Disharmóniia sa preukáže v pokrivení vlastnej hodnoty a následnej závislosti na jedle, pití ale aj sexe.

Zdravie

Sakrálna čakra často ovplyvňuje fungovanie reprodukčných orgánov. Môže súvisieť s gynekologickými problémami, bolestivou menštruáciou, plodnosťou alebo pôrodom, cystami na maternici a vaječníkoch, chorobami prostaty či problémami s erekciou.

Kamene a esencie

Drahé kamene, ktoré sa používajú na podporu prirodzených vibrácií tejto čakry, sú často oranžovej farby. Sú nimi napríklad karneol, mesačný kameň, tygrie oko a opál.Túto čakru rozvonia ylang-ylang, bergamot, patchouli alebo osviežujúce tóny mäty priepornej.

Čakra Solar plexus

čakra solar plexusČakra Slnka

Čakra Solar plexus, v sanskrite Manipura, je naším tretím energetickým centrom. Nachádza sa v oblasti slnečného pletenca, asi 3 prsty nad pupkom.
Je ako žiarivé slnko v strede nášho tela, kde sídli osobnosť. Stretáva sa v ňom fyzická, emocionálna a duchovná sila.
Nájdeme tu svoje skúsenosti zo súčasného života, ale aj zo životov minulých.
Oheň, základný element čakry pripomína živé ohnisko v jadre nášho bytia. Je to sila, ktorá nás poháňa vpred. Ak je plameň v nás silný, sme schopní dosiahnuť čokoľvek. Ak je slabí, sme vyčerpaní a bez energie.
Žltá farba solar plexu symbolizuje teplo, svetlo, vášeň, kreativitu a inteligenciu. Je tiež farbou radosti, šťastia a optimizmu.

“Prijímam”

Táto čakra sa spája so slovami “prijímam” seba a svoj život.

10 okvetných lístkov lotosu

Žlté okvetné lístky slnečnej čakry môžme rozdeliť na vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie lístky predstavujú vlastnosti, ktoré ukazujeme svetu. Patria k nim vôľa a odvaha, sebavedomie a sebaúcta, osobné hodnoty a presvedčenia a tvorivá energia. Vnútorné lotosové lístky sú obrazom nášho vnútorného rozpoloženia. Tvoria ich múdrosť a inteligencia, vnútorná sila, láska a súcit, štedrosť, čistota a osvietenie a vnútorný mier.

Rovnováha

Slobodný a láskyplný tok energie v tretej čakre je jedným z hlavných stavebných pilierov šťastného a naplneného života. Prostredníctvom tohto energetického centra sa k nám prihovára naša intuícia, pretože v nej  prebýva jemnohmotná časť nášho ega, ktorá je najlepším radcom na dosiahnutie našich snov.

Keď je slnečný pletenec v harmónii, cítime sa sebavedomo a napĺňame svoje predsavzatia. Dokážeme si stanoviť zdravé hranice a presadzovať svoje potreby. Sme schopní čeliť výzvam a prekonávať prekážky. Nenechávame sa ovplyvňovať inými ľuďmi. A napojený na zdroj bezhraničného potenciálu, nachádzame cesty a riešenia, ktoré iní nevidia.

Solar plexus nás učí prijímať život, ľudí a situácie, s ktorými sa stretávame, ako poslov osobného a duchovného rastu. Poukazuje nanezdravé vzorce správania, ktoré sú spúšťačmi emócií zaťažujúcich náš život. Vedie nás, aby sme presvetlili svoj hnev, strach a bezmocnosť a žili zdravý, spokojný a vedomý život. Keď táto čakra nie je v rovnováhe, cítime sa neisto a bezmocne. Sme závislí na iných a bojíme sa robiť vlastné rozhodnutia. Máme nízke sebavedomie a porovnávame sa s druhými.
Sme pasívni a neschopní konať. Potrebujeme mať seba a aj ostatných pod kontrolou. Cítime sa frustrovaní a bez energie.

Zdravie

Solárny plexus, nachádzajúci sa v oblasti, ktorej sa hovorí aj druhý mozog, je spojený s naším tráviacim a imunitným systémom. Jeho nerovnováha môže viesť k nevoľnosti, vracaniu, hnačke alebo zápche. Môže spôsobiť ochorenia pečene, pankreasu, dvanástnika a žlčníka. Ale aj celiakiu či cukrovku.

Kamene a esencie

Na harmonizáciu tretej čakry sa používa predovšetkým vzácny a krásny Citrín. Skvelé je však aj tygrie oko, topás, jantár, karneol a ohnivý opál. Slnečnú čakru podporí vôňa povzbudivého bergamotu, osviežujúceho citrónu alebo bylinnej mäty priepornej.

Srdcová čakra

srdcová čakra
Čakra lásky
Srdcová čakra, Anahata, je štvrtou čakrou ľudského energetického systému a zároveň prvou čakrou vstupujúcou do duchovnej sféry.
Nájdeme ju v strede hrudníka, medzi prsiami.
Toto energetické centrum je tým najväčším liečivým magnetom vo vesmíre
Kľúčovým elementom Anahaty je vzduch.
Vzduch je ľahký a voľný, rovnako ako láska.
Vzduch je ako láska, nevidíme ho, no cítime ho.
Láska je nevyhnutná pre život, rovnako ako vzduch.
Vzduch nás oživuje a dáva nám silu, tak ako láska.
Vzduch a láska nás spájajú s celým svetom.
Vzduch je dychom, ktorý udržuje srdcia pri živote.
Zelená farba tejto čakry symbolizuje lásku, súcit a empatiu. Jej odtiene nás upokojujú a harmonizujú.

“Milujem”

Slovo “Milujem” je vyjadrením lásky, základnej energie čakry srdca. Jeho veľká liečivá sila spočíva v tom, že pri jeho vyslovovaní sa táto čakra pomaly otvára a umožňuje nám prejaviť lásku k iným, ale aj k sebe samým.

12 okvetných lístkov lotosu

Každý lístok lotosu srdca predstavuje jednu z našich schopností milovať. Patrí k nim súcit, láskavosť, odpustenie, sebaláska, otvorenosť, prijatie, radosť, pokoj, harmónia v láske, rovnováha medzi láskou a ostatnými aspektmi života, kreativita a spiritualita v láske. Niektoré z nich sú otvorenejšie ako iné. Otvorenejšie lístky zobrazujú naše silné stránky v oblasti lásky. Tie zatvorenejšie zas poukazujú na to, v čom ešte musíme rásť.

Rovnováha

Srdcová čakra je ako brána k našej schopnosti milovať a byť milovaní. Keď je v harmónii, vieme sa bez podmienok otvoriť láske a prijímať ju plnými dúškami. Pociťujeme súcit a empatiu s ostatnými a dokážeme odpúšťať. Vzťahy nás napĺňajú a robia šťastnými. Láska vyžarujúca z čakry srdca je cestou k duchovnému prebudeniu. Je to sila, ktorá nás vyvedie z utrpenia.

Keď milujeme seba aj iných bez výhrad, otvárame sa vyšším sféram a spoznávame svoje skutočné JA. Keď sa dokážeme pozrieť na svet a na ľudí okolo seba očami lásky, naučíme sa úprimne odpúšťať. Odpustenie z hĺbky srdca sa tak stane kľúčom k oslobodeniu sa od negatívnych emócií, ktoré nás prenasledujú. Energiu v tejto čakre však zaťažuje a obmedzuje nenávisť, krivda, pomstychtivosť, odmietanie, závisť a priveľká ľútosť.

Keď čakra srdca nie je vyvážená, ovláda nás neprekonateľný strach, hnev alebo úzkosť. Sme často sebeckí a odmietame potreby druhých. Vzťahy nás neuspokojujú, lebo im nedôverujeme a ostávame uzavretí. Nedokážeme odpustiť a cítime sa prázdni, smutní a opustení, aj keď sme obklopení ľuďmi, ktorých máme radi.

Zdravie

Menej aktívne okvetné lístky srdcovej čakry môžu spôsobiť, že v stresových situáciách pociťujeme tlak na hrudníku. V kontakte s inými ľuďmi sa nám môže ťažšie dýchať. Ak sme vystrašený, mávame problémy s trávením alebo so spánkom. Pri trvale nedostatočne fungujúcej čakre môžme trpieť astmou a chorobami pľúc či priedušiek, ale aj srdcovo-cievnymi ochoreniami a ťažkosťami s krvným tlakom.

Kamene a esencie

Ak máme pocit, že naše srdce je uzavreté, liečivá energia nádherného ruženínu, malachitu, smaragdu či amazonitu nám môže pomôcť otvoriť ho. Vône, pri ktorých rozkvitne srdce sú ruža, levanduľa, jasmín, frézia, palo santo a myrha.

Krčná čakra

krčná čakra
Čakra hlasu
Krčná čakra, zvaná tiež Vishuddha, je piatou čakrou nášho energetického systému. Je umiestnená na krku, približne v úrovni štítnej žľazy, medzi krčnou jamkou a ohryzkom.
Prostredníctvom tejto čakry sa k nám prihovára duša, aby sme jej hlas mohli šíriť do sveta.
Základným elementom krčnej čakry je éter, element priestoru a času. Je to prvok, ktorý podporuje existenciu všetkých ostatných elementov a vytvára prostredie pre komunikáciu. Vďaka nemu môže náš hlas slobodne cestovať a my počujeme a rozumieme jeden druhému.
Éter však prestupuje celým vesmírom. Preto nám čakra v krku umožňuje spojiť sa s jeho tajomnou nekonečnosťou.
Svetlomodrá farba tejto čakry je súznením komunikácie a múdrosti. Táto farba je aj farbou mieru, pokoja a harmónie.

“Ja hovorím”

Krčná čakra sa spája so slovami “ja hovorím, vyjadrujem sa, tvorím”.
16 okvetných lístkov lotosu. Každý okvetný lístok krčnej čakry je spojený s určitou vlastnosťou alebo kvalitou. Patrí k nim komunikácia, pokoj a múdrosť,  slobodné a bezpečné vyjadrenie myšlienok a pocitov, otvorené prejavovanie kreativity, ale aj schopnosť hovoriť pravdu, aj keď je to ťažké.

Rovnováha

Čo nájdeme vo svojom srdci, môžme pretaviť do slov vďaka krčnej čakre, pretože prijatie vlastných myšlienok a pocitov je kľúčom k naplnenému životu. Týmto spôsobom komunikujeme vzťah k sebe do vzťahov s inými ľuďmi. Cez krčnú čakru vyjadrujeme svoje vnútro.

Ak sme naladení pozitívne a naše slová sprevádza láska, úprimnosť a prijatie, naša čakra môže prekvitať. Ak sme však negatívni a naše slová zahaľuje klamstvo, súdenie a odmietanie, čakra sa uzatvára. Ak je naša krčná čakra v harmónii, máme dobrú hlasovú kvalitu a sme schopní jasne a zrozumiteľne hovoriť. Vieme tiež dobre počúvať a chápať druhých. Sme kreatívni a vyjadrujeme svoju jedinečnosť.

Jej nerovnováhu spôsobuje strach vyjadriť sa, pocit, že nie sme vypočutí alebo pochopení, pocit, že nie sme dosť dobrí, pocit, že musíme byť dokonalí, alebo musíme skrývať svoju pravú tvár. Ak naša krčná čakra nepracuje správne, máme ťažkosti komunikovať s ľuďmi. Môžme byť plachí a uzavretí a môžme sa báť vyjadriť. Môžme mať pocit, že nie sme zaujímaví a naše názory nemajú hodnotu.

Zdravie

Krčná čakra je zodpovedná za štítnu žľazu, ktorá je dôležitá pre metabolizmus a reguláciu hormónov. Nerovnováha v tejto čakre môže viesť k strate hlasu a problémom s rozprávaním, ako aj bolestiam v krku, stuhnutosti v krku, zápalu krčných mandlí, a tiež bolesti zubov a uší.

Kamene a esencie

Minerály ako tyrkys a akvamarín sú vzácne kamene, ktoré pomáhajú vybalansovať krčnú čakru. Výbornou voľbou je aj chalcedón, ktorý podporí komunikáciu a sebavyjadrenie.Esenciálne oleje a vône, ktoré harmonizujú túto čakru, sú levanduľa, šalvia, rozmarín, cédrové alebo borovicové drevo.

Tretie oko

čakra tretie oko

Čakra tretie oko
Oko vedomia
Ajna, v poradí šiesta čakra v našom tele, sa nachádza uprostred čela, medzi obočím. Tretie oko je naším vnútorným zrakom, napojeným na intuíciu, šiesty zmysel a čisté vedomie. Tretie oko nám pomáha nazrieť za hranice viditeľného sveta a porozumieť hlbšiemu zmyslu.

Čakra tretieho oka je prvou čakrou vyššieho vedomia, ktoré sú spojené s duchovnou stránkou človeka. Je teda nadradená všetkým elementom fyzického sveta.Za prvotný element Tretieho oka však môžme považovať svetlo. Je to svetlo, ktoré nám pomáha vidieť v tme a vnímať intuitívne vnuknutia.

Je to aj svetlo budúcnosti, s ktorým dokážeme predpovedať, čo nás čaká. A tiež je svetlom múdrosti a zdrojom pochopenia hlbšej podstaty života. Farba tejto čakry je indigovo modrá. Indigo je farbou intuície, inteligencie a jasnovidectva.

“Ja vidím”

V kontexte tejto čakry, “ja vidím” vyjadruje uvedomenie si toho, že svet je viac, ako sa zdá a že existuje hlbšia realita, prístupná nám všetkým.

2 okvetné lístky lotosu

Čakra Aina má iba 2 okvetné lístky symbolizujúce jin a jang, alebo dva póly duality, intelekt a intuíciu. Intelekt predstavuje racionálne myslenie a chápanie založené na logike. Ak je tento lístok otvorený, dokážeme zbierať a spracovávať informácie, učiť sa nové veci, ale aj rozlišovať pravdu a lož.

Zatiaľ čo intuícia je schopnosť vnímať a získavať poznatky intuitívne a bez logického vysvetlenia. Ak je náš druhý lístok lotosu otvorený, dokážeme prijímať intuitívne vnemy, rozpoznať vzory a súvislosti a nájsť správnu cestu pre naše smerovanie.

Rovnováha

Rovnováha Tretieho oka je veľmi dôležitá pre náš duchovný a emocionálny život. Príznaky, ktoré naznačujú, že naša šiesta čakra je v harmónii, sú rozvinutá silná intuícia a mimozmyslové vnímanie a dobré duševné zdravie. Vieme sa ľahko sústrediť na to, čo je pre nás dôležité. Máme jasný a kreatívny pohľad na svet a vidíme veci v širšom kontexte.

S dôverou počúvame svoj vnútorný hlas a nasledujeme vyššie vedenie. Často vnímame aj to, čo iní nevidia a žijeme v súlade so sebou a so svetom okolo seba. Sme spojení so svojou milujúcou dušou a vyšším Vedomím a vieme sa naladiť na Zdroj nekonečnej múdrosti.

Tejto čakre neprospieva príliš veľké sústredenie sa na materiálne hodnoty, ktoré dáva priestor egu, aby ukázalo svoju silu a moc.

Ak máme Tretie oko privreté, môžme mať zmätené myšlienky, problémy s koncentráciou a udržaním pozornosti. Nedokážeme sa pozrieť na veci z iného uhla pohľadu a nedokončujeme svoje úlohy. Sme unavení, izolovaní a máme pocit, že nikam nepatríme.

Zdravie

Nedostatočne vyvážená indigová čakra môže spôsobovať nočné mory. Taktiež môže mať vplyv na centrálny nervový systém, na náš zrak, na bolesti hlavy, migrény, nespavosť, depresiu a hormonálnu nerovnováhu.

Kamene a esencie

Jedným z najsilnejších liečivých kameňov pre čakru Tretieho oka je ametyst. Svojim pôsobením však vyniká aj lapis lazuli, modrý topás alebo intuitívny sodalit. Blahodárne na ňu pôsobí vôňa upokojujúcej levandule, stimulujúceho ylang-ylangu, alebo ciprišu, ktorý nám pomôže spojiť sa s duchovným svetom.

Korunová čakra

korunová čakra

Božská čakra
Korunová čakra, Sahasrara, je najvyšším energetickým centrom v našom tele. Nájdeme ju na temene hlavy. Je čakrou transformácie a duchovnej hodnoty bytia. Zatiaľ čo podstatou čakry Tretieho oka je duchovné poznanie, úlohou siedmej čakry je duchovné spojenie s Bohom, Zdrojom, vesmírom a božskou múdrosťou.

Korunová čakra je sídlom najvyššej dokonalosti v nás. Je prejavom energií všetkých čakier umiestnených nižšie. Po očistnej ceste predchádzajúcimi čakrami sa tu v svetle božskej pravdy uvoľňujú naše posledné bloky a záťaže.
Stačí sa otvoriť a odovzdať.

Podobne ako pri čakre Tretieho oka, za prvotný element korunovej čakry môžme považovať svetlo. Svetlo našej koruny je ako nádherná žiara vychádzajúca z vrcholu našej hlavy. Je to svetlo nášho vyššieho JA, ktoré nás láskyplne objíma a trpezlivo vedie domov. S rozžiareným svetlom najvyššej čakry dosahujeme vyššie úrovne vedomia a osvietenie.

Táto čakra sa ligoce všetkými farbami dúhy, no prevláda v nej fialová. Je to farba spirituality, božského spojenia, duchovného vedomia a meditácie.

“Ja som jednota”

Kým nižšie čakry sa spájajú s osobnými aspektmi života, ako je identita, komunikácia či emôcie, slovné spojenie “ja som jednota” vyjadruje súlad s niečím väčším než sme my sami.

1 000 okvetných lístkov lotosu

Okvetné lístky čakry koruny predstavujú rozmanitosť a bohatstvo našej duchovnej skúsenosti. Ich počet symbolizuje nekonečno a dokonalosť, ale aj súlad fyzického a duchovného sveta, ako aj čistotu duchovnej energie.

Rovnováha

S otvorenou čakrou koruny sa život stáva naplneným a plnohodnotným. Vnímame vyššie vedenie a nie sme závislí na názore iných. Naše dni obohacuje pestrá škála emócií a my ich dokážeme naplno prežívať. Sme ponorení do všeobjímajúcej lásky, plní nápadov a kreatívnej energie, ktorá nás poháňa vpred.

Náš život má zmysel, pretože máme cieľ, ku ktorému smerujeme. Vieme, že ovplyvňujeme svet, lebo sme neoddeliteľnou súčasťou jeho pestrej, farebnej mozaiky. Milujeme a sme milovaní a osobnostne i duchovne rastieme. Cítime vnútorný pokoj, silu, o ktorú sa vieme oprieť, a hlbokú vďačnosť.

Nerovnováha korunovej čakry môže byť spôsobená rôznymi faktormi vrátane stresu, traumy, závislostí a nedostatku duchovného naplnenia. Obmedzujú ju väzby v materiálnom svete, ktoré do nášho života prinášajú strach a neistotu. Nedokážeme sa rozhodovať a chýba nám inšpirácia. Cítime sa odpojení od sveta, stratili sme zmysel života a sme vnútorne prázdni.

Bojíme sa a beznádejne odmietame nepoznané, neviditeľné a neuchopiteľné. Nedôverujeme Bohu, ani vyššej múdrosti.

Zdravie

Zo zdravotného hľadiska môže korunová čakra vplývať na náš nervový systém a na stav epifýzy, hypofýzy a mozgu. Môžme trpieť závratmi, migrénou a bolesťami hlavy, depresiou, schizofréniou alebo epilepsiou.

Kamene a esencie

Najznámejším liečivým kameňom podporujúcim duchovné spojenie je fialový ametyst. Korunovú čakru však pomôže otvoriť aj krištáľ, sokolie oko, Angelit, labradorit a biely selenit, ktorý sprevádza mesiac a ženskú energiu.

Vône, ktoré rady podporia našu božskú čakru sú levanduľa, sladký jazmín, a teplá vôňa santalu.

Aura

Aura je jemný energetický obal, ktorý obklopuje naše fyzické telo. Je zrkadlom nášho emocionálneho rozpoloženia, charakterových vlastností, zdravotného stavu, duševného a duchovného vývoja.
Naša aura sa neustále mení, pretože na ňu pôsobí všetko, čo sa v našom živote deje. To, na čo myslíme, čo robíme, interakcia s inými ľuďmi, zvieratami vecami a situáciami.
Aura nám poskytuje energetickú ochranu. A aby sme sa v nej cítili príjemne, je dôležité ju pravidelne čistiť.

Toto ste povedali o harmonizácii čakier:

“Je veľmi zaujímavé vnímať energiu, ktorá prúdi čakrami. Zo začiatku som ju necítila, ale teraz si to vyslovene užívam.”

“Harmonizácia čakier ma dokáže uvoľniť a upokojiť. Často ma nabije novou energiou.”

“Fakt by som to mala robiť každý deň!”

“Je fascinujúce, čo všetko v čakrách je 😁”

“Ja necítim nič, keď mi čistíš čakry, ale potom mi je dobre.”

“Počas čistenia som mala pocit, akoby som niekam odletela. 😊 Bolo to nádherné!”

“Ja si harmonizujem čakry často. Vždy je to výborný pocit.”

“Mala som pocit, že mi vibruje celé telo. Bolo to úžasné, také vzrušujúce! A cítila som to, aj keď som prišla domov. Celý čas som sa usmievala. Ďakujem za tento zážitok, Monika! 😙❤️”

“Harmonizácia čakier ma úplne nabila novou energiou. Najradšej by som sa od radosti rozbehol. Mám toľko energie! Výborný pocit! Ďakujem”

“Cítim sa vyrovnanejší. Akoby som mal viac sily a nerozhádžu ma maličkosti ako predtým.“