Harmonizácia čakier

Čakry sú energetické centrá v tvare rotujúcich kruhov, ktorými prúdi do tela univerzálna životná energia. Ich úlohou je udržiavať naše telo i myseľ v rovnováhe.

Takýchto centier máme v tele veľa. A všetky majú veľký vplyv na rôzne úrovne nášho bytia.

Harmonizácia čakier

Systém čakier

Poznáme sedem základných čakier: koreňovú, sakrálnu, solar plexus, srdcovú, krčnú, tretie oko a korunovú. V každej vibruje energia na inej frekvencii, a preto jej prislúcha iná farba. A spolu tvoria sedem základných farieb dúhy.
Tieto čakry sú umiestnené od temena hlavy, až po koniec chrbtice.
Každá sa spája s inými orgánmi a žľazami v  tele a tým pôsobí na ich správne fungovanie. A zároveň má účinok aj na naše vlastnosti a schopnosti.
Nevyváženej čakre pomáha kontakt s takou frekvenciou energie, na ktorej daná čakra v ideálnom stave vibruje.  Takéto frekvencie môžeme nájsť v liečivých kameňoch, farbách alebo tónoch. Často nám pomôže meditácia.
Naše energetické centrá však niekedy dokáže rozvibrovať až dokonale nasmerovaná životná energia, ktorej úlohou je dostať ich do božskej harmónie.

Koreňová čakra


Čakra uzemnenia

Koreňová čakra, Mulathara, pripomína koreň stromu ukotvujúci všetky ostatné čakry v našom tele.
Toto energetické centrum sa nachádza v oblasti kostrče, v spodnej časti našej chrbtice, ktorá je oporou fyzického tela.
Koreňová čakra pôsobí ako energia vyvierajúca zo zeme, ktorá nás upevňuje v hmotnom svete a prináša nám fyzický pôžitok.
Jej farbou je červená. Je to farba životnej sily a vitality, ale aj bezpečia a ochrany.
“Ja som”
Červená čakra ladí so slovným spojením “Ja som”, pretože keď ho vyslovujeme, hájime svoju existenciu a svoju jedinečnosť.

4 okvetné lístky lotosu

Každá čakra má iný počet okvetných lístkov symbolizujúcich jej špecifickú energiu a charakteristické vlastnosti.

Štyri lístky Mulathary súvisia:

 • s pocitom prežitia, ktorý je základnou ľudskou potrebou
 • s pocitom bezpečia, v ktorom sa cítime dobre
 • s pocitom spojenia s našími koreňmi, ktorý nám poskytuje domov, zázemie a stabilitu
 • s pocitom spojenia s Matkou Zemou, ktorýnám umožňuje cítiť sa súčasťou niečoho väčšieho.

Rovnováha
Keď je Koreňová čakra otvorená a plne aktívna, cítime sa bezpečne, podporovaní a stabilne zakorenení v realite.
Sme schopní čeliť výzvam a prekonávať prekážky.
Máme uspokojené základné životné potreby a žijeme v harmónii so sebou a aj s okolitým svetom.
Koreňová čakra však nefunguje správne, ak je náš postoj k životu a k situáciám, ktoré sa nám dejú, negatívny.
Prúdenie energie v nej obmedzuje aj strach o prežitie či veľká závislosť na materiálnych hodnotách.
Ak je naša najnižšia čakra nevyvážená, môžeme sa cítiť neistí, nevyrovnaní a odpojení od života. Môžme mať nedostatok pocitu bezpečia, ťažkosti s koncentráciou, rozhodovaním, či vnímaním samého seba.
Tiež nás môžu trápiť problémy s udržaním zamestnania, finančnej stability alebo zdravých vzťahov.

Zdravie
Čakra koreňa, ktorá nie je v rovnováhe, môže spôsobovať zdravotné potiaže, ako sú zápcha, studené prsty na rukách a nohách, hemoroidy, kŕčové žily, problémy s hrubým črevom, prostatou, obličkami a močovým mechúrom. Môžme tiež trpieť depresiami či častou únavou.

Kamene a esencie
Liečivé kamene, ktoré nám pomôžu uzemniť sa sú hematit, karneol, čierny turmalín, onyx, granát alebo červený jaspis.
Vône, ktoré sa používajú pri harmonizácii tejto čakry sú zvyčajne teplé a zemité.
Patrí k nim santalové drevo, cédrové drevo, klinček, eukalyptus, bergamot, vanilka a škorica.

Sakrálna čakra

Čakra sexuality

Sakrálna čakra, známa tiež ako Svadhisthana, je druhou čakrou nášho energetického systému.
Je umiestnená v panvovej oblasti, len kúsok pod pupkom.
Je zdrojom príťažlivosti medzi ženským a mužským princípom a nekonečného tvorivého potenciálu.
Táto čakra je domovom nášho vnútorného dieťaťa.
Jej elementom je voda.
Voda, ako symbol prúdenia, zmeny a nových začiatkov, je nevyhnutná k tomu, aby vznikol nový život. Je teda prirodzenou súčasťou sexuality a s ňou súvisiacej plodnosti aženskej a mužskej tvorivej energie.
Rovnaký aspekt vody sa však často spája aj s kreativitou prinášajúcou nové formy sebavyjadrenia.

Jej farba je oranžová. Je to farba radosti, sexuality, kreativity a splynutia.
“Ja cítim”
Sakrálna čakra súznie s tým, čo cítime vo vzťahu s našimi rodičmi, partnermi a hlavne so sebou samými.

6 okvetných lístkov lotosu

 • Okvetné lístky druhej čakry predstavujú jej rozmanité aspekty, medzi ktorými sú:
 • inšpirácia, talent a túžba po nových zážitkoch
 • sexualita a fyzické potešenie
 • intimita a spojenie s inými ľuďmi
 • citlivosť a empatia
 • sebaúcta a sebahodnota
 • schopnosť vyjadrovať emócie

Rovnováha

Ak energia touto čakrou prúdi s ľahkosťou, máme pozitívny vzťah k svojim emóciám a k k svojmu telu.
Sme kreatívny, otvorení novým zážitkom a dokážeme mať hlbšie vzťahy.
Sexualita je pre nás zmyselným súzvukom mužskej a ženskej sily zjednotenej s vlastnou celistvosťou.
Sme šťastní, vyjadrujeme širokú škálu emócií, cítime radosť a naplnenie, vnímame životnú energiu slobodne prúdiacu telom.

Sakrálna čakra úzko súvisí s našími vzťahmi, najmä s rodičmi.
Rodičia sú našími prvými učiteľmi a modelmi lásky. Od nich sa učíme, ako milovať a byť milovaní. A tento vzorec výrazne ovplyvňuje aj naše partnerské vzťahy.
Toku energie v tejto čakre škodí ponižovanie a odmietanie, beznádej, príliš veľký súcit s inými ľuďmi a pocit, že nie sme dosť dobrí.

Ak je naša čakra nevyvážená, mávame problémy s prejavením pocitov, môžme sa cítiť neschopní intimity a prijímania radostí a pôžitkov života.
Potláčame zmyselnosť a popierame svoju tvorivú sexuálnu energiu.
Sme nešťastní, osamotení a opustení.
Disharmóniia sa preukáže v pokrivení vlastnej hodnoty a následnej závislosti na jedle, pití ale aj sexe.

Zdravie

Sakrálna čakra často ovplyvňuje fungovanie reprodukčných orgánov. Môže súvisieť s gynekologickými problémami, bolestivou menštruáciou, plodnosťou alebo pôrodom, cystami na maternici a vaječníkoch, chorobami prostaty či problémami s erekciou.

Kamene a esencie

Drahé kamene, ktoré sa používajú na podporu prirodzených vibrácií tejto čakry, sú často oranžovej farby. Sú nimi napríklad karneol, mesačný kameň, tygrie oko a opál.Túto čakru rozvonia ylang-ylang, bergamot, patchouli alebo osviežujúce tóny mäty priepornej.

Čakra Solar plexus

Čakra Slnka

Čakra Solar plexus, v sanskrite Manipura, je naším tretím energetickým centrom. Nachádza sa v oblasti slnečného pletenca, asi 3 prsty nad pupkom.
Je ako žiarivé slnko v strede nášho tela, kde sídli osobnosť. Stretáva sa v ňom fyzická, emocionálna a duchovná sila.
Nájdeme tu svoje skúsenosti zo súčasného života, ale aj zo životov minulých.
Oheň, základný element čakry pripomína živé ohnisko v jadre nášho bytia. Je to sila, ktorá nás poháňa vpred. Ak je plameň v nás silný, sme schopní dosiahnuť čokoľvek. Ak je slabí, sme vyčerpaní a bez energie.
Žltá farba solar plexu symbolizuje teplo, svetlo, vášeň, kreativitu a inteligenciu. Je tiež farbou radosti, šťastia a optimizmu.

“Prijímam”

Táto čakra sa spája so slovami “prijímam” seba a svoj život.

10 okvetných lístkov lotosu

Žlté okvetné lístky slnečnej čakry môžme rozdeliť na vonkajšie a vnútorné. Vonkajšie lístky predstavujú vlastnosti, ktoré ukazujeme svetu. Patria k nim vôľa a odvaha, sebavedomie a sebaúcta, osobné hodnoty a presvedčenia a tvorivá energia. Vnútorné lotosové lístky sú obrazom nášho vnútorného rozpoloženia. Tvoria ich múdrosť a inteligencia, vnútorná sila, láska a súcit, štedrosť, čistota a osvietenie a vnútorný mier.

Rovnováha

Slobodný a láskyplný tok energie v tretej čakre je jedným z hlavných stavebných pilierov šťastného a naplneného života. Prostredníctvom tohto energetického centra sa k nám prihovára naša intuícia, pretože v nej  prebýva jemnohmotná časť nášho ega, ktorá je najlepším radcom na dosiahnutie našich snov.

Keď je slnečný pletenec v harmónii, cítime sa sebavedomo a napĺňame svoje predsavzatia. Dokážeme si stanoviť zdravé hranice a presadzovať svoje potreby. Sme schopní čeliť výzvam a prekonávať prekážky. Nenechávame sa ovplyvňovať inými ľuďmi. A napojený na zdroj bezhraničného potenciálu, nachádzame cesty a riešenia, ktoré iní nevidia.

Solar plexus nás učí prijímať život, ľudí a situácie, s ktorými sa stretávame, ako poslov osobného a duchovného rastu. Poukazuje nanezdravé vzorce správania, ktoré sú spúšťačmi emócií zaťažujúcich náš život. Vedie nás, aby sme presvetlili svoj hnev, strach a bezmocnosť a žili zdravý, spokojný a vedomý život. Keď táto čakra nie je v rovnováhe, cítime sa neisto a bezmocne. Sme závislí na iných a bojíme sa robiť vlastné rozhodnutia. Máme nízke sebavedomie a porovnávame sa s druhými.
Sme pasívni a neschopní konať. Potrebujeme mať seba a aj ostatných pod kontrolou. Cítime sa frustrovaní a bez energie.

Zdravie

Solárny plexus, nachádzajúci sa v oblasti, ktorej sa hovorí aj druhý mozog, je spojený s naším tráviacim a imunitným systémom. Jeho nerovnováha môže viesť k nevoľnosti, vracaniu, hnačke alebo zápche. Môže spôsobiť ochorenia pečene, pankreasu, dvanástnika a žlčníka. Ale aj celiakiu či cukrovku.

Kamene a esencie

Na harmonizáciu tretej čakry sa používa predovšetkým vzácny a krásny Citrín. Skvelé je však aj tygrie oko, topás, jantár, karneol a ohnivý opál. Slnečnú čakru podporí vôňa povzbudivého bergamotu, osviežujúceho citrónu alebo bylinnej mäty priepornej.

Srdcová čakra


Čakra lásky
Srdcová čakra, Anahata, je štvrtou čakrou ľudského energetického systému a zároveň prvou čakrou vstupujúcou do duchovnej sféry.
Nájdeme ju v strede hrudníka, medzi prsiami.
Toto energetické centrum je tým najväčším liečivým magnetom vo vesmíre
Kľúčovým elementom Anahaty je vzduch.
Vzduch je ľahký a voľný, rovnako ako láska.
Vzduch je ako láska, nevidíme ho, no cítime ho.
Láska je nevyhnutná pre život, rovnako ako vzduch.
Vzduch nás oživuje a dáva nám silu, tak ako láska.
Vzduch a láska nás spájajú s celým svetom.
Vzduch je dychom, ktorý udržuje srdcia pri živote.
Zelená farba tejto čakry symbolizuje lásku, súcit a empatiu. Jej odtiene nás upokojujú a harmonizujú.

“Milujem”

Slovo “Milujem” je vyjadrením lásky, základnej energie čakry srdca. Jeho veľká liečivá sila spočíva v tom, že pri jeho vyslovovaní sa táto čakra pomaly otvára a umožňuje nám prejaviť lásku k iným, ale aj k sebe samým.

12 okvetných lístkov lotosu

Každý lístok lotosu srdca predstavuje jednu z našich schopností milovať. Patrí k nim súcit, láskavosť, odpustenie, sebaláska, otvorenosť, prijatie, radosť, pokoj, harmónia v láske, rovnováha medzi láskou a ostatnými aspektmi života, kreativita a spiritualita v láske. Niektoré z nich sú otvorenejšie ako iné. Otvorenejšie lístky zobrazujú naše silné stránky v oblasti lásky. Tie zatvorenejšie zas poukazujú na to, v čom ešte musíme rásť.

Rovnováha

Srdcová čakra je ako brána k našej schopnosti milovať a byť milovaní. Keď je v harmónii, vieme sa bez podmienok otvoriť láske a prijímať ju plnými dúškami. Pociťujeme súcit a empatiu s ostatnými a dokážeme odpúšťať. Vzťahy nás napĺňajú a robia šťastnými. Láska vyžarujúca z čakry srdca je cestou k duchovnému prebudeniu. Je to sila, ktorá nás vyvedie z utrpenia.

Keď milujeme seba aj iných bez výhrad, otvárame sa vyšším sféram a spoznávame svoje skutočné JA. Keď sa dokážeme pozrieť na svet a na ľudí okolo seba očami lásky, naučíme sa úprimne odpúšťať. Odpustenie z hĺbky srdca sa tak stane kľúčom k oslobodeniu sa od negatívnych emócií, ktoré nás prenasledujú. Energiu v tejto čakre však zaťažuje a obmedzuje nenávisť, krivda, pomstychtivosť, odmietanie, závisť a priveľká ľútosť.

Keď čakra srdca nie je vyvážená, ovláda nás neprekonateľný strach, hnev alebo úzkosť. Sme často sebeckí a odmietame potreby druhých. Vzťahy nás neuspokojujú, lebo im nedôverujeme a ostávame uzavretí. Nedokážeme odpustiť a cítime sa prázdni, smutní a opustení, aj keď sme obklopení ľuďmi, ktorých máme radi.

Zdravie

Menej aktívne okvetné lístky srdcovej čakry môžu spôsobiť, že v stresových situáciách pociťujeme tlak na hrudníku. V kontakte s inými ľuďmi sa nám môže ťažšie dýchať. Ak sme vystrašený, mávame problémy s trávením alebo so spánkom. Pri trvale nedostatočne fungujúcej čakre môžme trpieť astmou a chorobami pľúc či priedušiek, ale aj srdcovo-cievnymi ochoreniami a ťažkosťami s krvným tlakom.

Kamene a esencie

Ak máme pocit, že naše srdce je uzavreté, liečivá energia nádherného ruženínu, malachitu, smaragdu či amazonitu nám môže pomôcť otvoriť ho. Vône, pri ktorých rozkvitne srdce sú ruža, levanduľa, jasmín, frézia, palo santo a myrha.

 

Krčná čakra

Čo nájdeme vo svojom srdci, môžeme vyjadriť prostredníctvom krčnej čakry. Je zodpovedná za komunikáciu a vyjadrenie svojich pocitov a myšlienok. Podporuje kreativitu a tvorivú činnosť.
Ak máme obavy prejaviť sa, táto čakra nie je v rovnováhe. Môže nám to spôsobiť problémy so zubami, afty, astmu, bolesti v krku či zápal mandlí.

Tretie oko

Čakra indigovej farby, tretie oko, je bránou do neviditeľného sveta energie. pomocou tejto čakry zachytávame to, čo fyzickým očami nevidíme. Zodpovedá za našu intuíciu, fantáziu, sny a čisté myšlienky.
Je sprostredkovateľom nadhľadu, ktorý sa ukrýva za hranicami duality.
Ak máme tretie oko privreté, môže nám to spôsobiť nočné mory. Jej nevyváženosť vplýva na náš zrak a spôsobuje migrény a hormonálnu nerovnováhu.

Korunová čakra

Siedma, korunová čakra je  našou najvyššou čakrou a spája nás s Bohom, so Zdrojom, s vesmírom a božskou múdrosťou.
Je čakrou transformácie a duchovnej hodnoty bytia.
Vnímame vyššie vedenie a stávame sa nezávislými na názore iných. Cítime vnútorný pokoj, silu a hlbokú vďačnosť.
Korunovú čakru môžu obmedziť väzby nášho ega na rôzne veci v materiálnom svete, ktoré nám prinášajú strach a neistotu. Sme nerozhodní a chýba nám inšpirácia. Mávame závraty a problémy s nervovou sústavou, hypofýzou a mozgom.

Aura

Aura je jemný energetický obal, ktorý obklopuje naše fyzické telo. Je zrkadlom nášho emocionálneho rozpoloženia, charakterových vlastností, zdravotného stavu, duševného a duchovného vývoja.
Naša aura sa neustále mení, pretože na ňu pôsobí všetko, čo sa v našom živote deje. To, na čo myslíme, čo robíme, interakcia s inými ľuďmi, zvieratami vecami a situáciami.
Aura nám poskytuje energetickú ochranu. A aby sme sa v nej cítili príjemne, je dôležité ju pravidelne čistiť.

Toto ste povedali o harmonizácii čakier:

“Je veľmi zaujímavé vnímať energiu, ktorá prúdi čakrami. Zo začiatku som ju necítila, ale teraz si to vyslovene užívam.”

“Harmonizácia čakier ma dokáže uvoľniť a upokojiť. Často ma nabije novou energiou.”

“Fakt by som to mala robiť každý deň!”

“Je fascinujúce, čo všetko v čakrách je 😁”

“Ja necítim nič, keď mi čistíš čakry, ale potom mi je dobre.”

“Počas čistenia som mala pocit, akoby som niekam odletela. 😊 Bolo to nádherné!”

“Ja si harmonizujem čakry často. Vždy je to výborný pocit.”

“Mala som pocit, že mi vibruje celé telo. Bolo to úžasné, také vzrušujúce! A cítila som to, aj keď som prišla domov. Celý čas som sa usmievala. Ďakujem za tento zážitok, Monika! 😙❤️”

“Harmonizácia čakier ma úplne nabila novou energiou. Najradšej by som sa od radosti rozbehol. Mám toľko energie! Výborný pocit! Ďakujem”

“Cítim sa vyrovnanejší. Akoby som mal viac sily a nerozhádžu ma maličkosti ako predtým.“