Online konzultácie

Počas konzultácie zdieľame svoj problém a získavame hľadanú podporu.
Na základe vnútorných vnemov navrhneme proces liečenia tela a duše.

online-konzultacie

Obávate sa terapie online?

Jedno  z najčastejších obmedzujúcich presvedčení, ktoré ovplyvňuje naše rozhodnutie, je, že terapia na diaľku nie je natoľko účinná, ako keď sa stretneme s terapeutom v jednej miestnosti. Je sprevádzané nedôverou, strachom a odmietaním a môže nám brániť v tom, aby sme sa naplno otvorili procesu oslobodenia sa.

Keď sa nám však podarí uvoľniť ho, zistíme, že naše obavy boli úplne zbytočné. Bude to naša prvá malá výhra na ceste k vytúženému cieľu.

Spoznajte výhody terapie online:

1. Pohodlie domova

Nachádzame sa v prostredí, ktoré dôverne poznáme. Či je to doma, v kancelárii alebo v lone prírody, je to miesto, kde sa cítime príjemne a bezpečne. Preto sa môžeme ľahšie uvoľniť a vkĺznuť do procesu.

2. Ticho a dokonalé počutie

Pri terapii online používame slúchadlá, vďaka ktorým nás nerušia okolité zvuky. Hlasitosť si môžeme prispôsobiť podľa svojich potrieb. Aj tieto malé detaily sú veľkým pomocníkom pri uvoľnení našej mysle.

3. Žiadny stres s cestovaním

Keď prichádzame na neznáme miesto a tiež bezprostredne po príchode, čelíme menšiemu či väčšiemu nepokoju. Preto nám trvá niekoľko minút, kým sa po príchode upokojíme a pripravíme na prácu s podvedomím. Táto fáza sa však pri terapii online nevyskytuje. Navyše, pred samotným spojením sa s terapeutom máme príležitosť venovať viac času meditácii a ešte lepšie sa pripraviť na proces

4. Čas a náklady za cestovanie

Čas a peniaze spojené s cestovaním za terapeutom môžeme venovať iným príjemnejším činnostiam.

5. Slobodný výber terapeuta

Online terapia nám ponúka možnosť vybrať si terapeuta, ktorý nám je najsympatickejší. Jeho voľba nezávisí od miesta nášho bydliska. Ten najlepší terapeut pre nás môže byť kdekoľvek na svete a to nám prináša veľkú slobodu.

6. Dlhšie zotrvanie v Zdroji

Toto je bezpochyby najväčšia výhoda terapie online. Keď pocítime nekonečnosť Zdroja, chceme si tento pocit uchovať tak dlho, ako sa len dá. Po online terapii nemusíme nikam ísť a môžeme ostať tam, kde sme. A tak dlho, ako chceme. Preto často hneď po terapii usíname hlbokým, pokojným spánkom a proces liečenia môže v našom tele pokračovať ďalej.