Individuálne sedenia

Žijeme vo veľmi rýchlej dobe.
Len včera sme po prvý krát prekročili brány školy a dnes tam už sprevádzame svoje deti a vnúčatá.
Zastavme sa na chvíľu.
Pokúsme sa životu porozumieť a dať mu hlbší zmysel.
Žime život, ktorý nás napĺňa a robí šťastnými. Aby sme vždy, keď sa obzrieme späť, videli jeho pravú krásu a hodnotu.
Až vtedy budeme spokojní, vyrovnaní a naozaj silní.
Je mnoho spôsobov, ako dať svojmu životu iný rozmer.
Rada by som Vám preto odporučila tie, s ktorými mám veľmi dobré a bohaté skúsenosti. Ich láskavý prístup mi priniesol slobodu a božský nadhľad.  

Tieto metódy možno oslovia aj Vás a budú Vás viesť k nájdeniu pokoja v duši, ktorý je základným kameňom zdravého života. 

Terapia cesta

Terapia cesta
Keď sa Američanka Brandon Bays bez medicínskeho zásahu iba za 6 týždňov zbavila obrovského…

Terapia Reiki

reiki
Novodobá história učenia Reiki začala koncom 19. storočia, keď japonský mních Mikao Usui našiel…

Harmonizácia čakier

Harmonizácia čakier
Čakry sú energetické centrá v tvare rotujúcich kruhov, ktorými prúdi do tela univerzálna životná energia.…