Esencia Bohyne – ženské kruhy

esencia-bohyne-zenske-kruhy

Pravá Žena má odvahu postaviť sa za seba, pretože pozná svoju hodnotu.

“Bejby (Baby) nebude sedieť v kúte…”
Spomínate si na túto legendárnu vetu z filmu Hriešny tanec?
Koľkým z Vás sa navždy vryla do pamäte?
A koľké z Vás ešte trpezlivo vyčkávate toho charizmatického muža, ktorý odhalí skutočnú ženu, bohyňu ukrývajúcu sa vo Vašom srdci?

esencia-bohyne-1Vo vnútri sme krehkými a citlivými bytosťami čakajúcimi na náš deň D. No keď vysnívaný muž neprichádza, sme sklamané a zatrpkneme.
V opačnom prípade sa zas bezhlavo vrháme do zúfalých, rýchlych vzťahov s prísľubom krajšej budúcnosti. Ticho presviedčame samé seba, že robíme správnu vec, ktorá všetkým prospeje.
Koľkým ženám sa však naozaj podarí nájsť raj na Zemi?
Byť v dnešnej dobe skutočne šťastnou, spokojnou, naplnenou, milovanou a milujúcou ženou nie je iba zidealizovaná utópia?

Priznávam, ja som na svojho pána Božského dlho čakala. ☺️
Ale keďže sa nič nezlepšovalo, chcela som zistiť, prečo. To bol ten najdôležitejší krok na mojej ceste ku šťastiu.
Do môjho života zrazu začali prichádzať noví ľudia. V modernom svete, ktorý je často individualistický a izolovaný, sme všetci hľadali hlbší zmysel a autentické vzťahy. Túžili sme zdieľať svoje pocity a skúsenosti v bezpečnom a podpornom prostredí. A našli sme hlboké priateľstvá a vzácny pocit spolupatričnosti.
Netušiac, čo sa deje pod hladinou môjho zvyčajného vnímania, sa vo mne pomaly začala prebúdzať ženská energia a prehlbovať intuícia.
Uvedomila som si, že toto puto som vždy cítila, no nerozumela som mu. Začula som však silné volanie odhaliť veľké a obdivuhodné tajomstvá ženskej múdrosti.
Ako mnohé ženy, aj ja som prechádzala rôznymi traumami a životnými výzvami, ktoré za sebou zanechávali nezmazateľné stopy. Hľadala som cestu k uzdraveniu a posilneniu psychickej odolnosti. Zároveň som túžila naplno prežívať a otvorene hovoriť o svojich emóciách. Toto hľadanie ma priviedlo k ženám, s ktorými sme spontánne vytvorili priestor pre oslavu toho, čo sme v sebe nachádzali. Ženskosť a esenciu Bohyne sídliacej v každej z nás.
A keď som sa dozvedela, že koncept ženských kruhov existuje už od pradávna, bolo mi jasné, že to bola Bohyňa v mojom srdci, ktorá ma trpezlivo viedla až k tomu, aby som krásne a život meniace ženské kruhy začala sama organizovať.
Kruh je symbolom jednoty a harmónie. A Cesta ženskej sily je mojou cestou už mnoho rokov. V kruhu som našla sprievodkyne a spriaznené duše, ktoré aj mne veľmi pomohli.

Zahalené prachom

Zahalené prachom minulosti

Poďme však po poriadku a vráťme sa najprv tam, kde sa všetko zrodilo. Do histórie kruhov ohromujúcej silou a múdrosťou žien, ktoré ich od nepamäti vytvárali, pretože vedeli, akú dôležitú úlohu zohrávajú.
Vydajme sa spolu na magickú cestu do ich fascinujúceho sveta a odhaľme, akými premenami prešli v priebehu storočí.

Pravek – Spoločná menštruácia a rituály

V praveku sa ženy stretávali v kruhoch okolo ohniska. Zdieľali svoje radosti i starosti a podporovali sa v ťažkých chvíľach. Spoločne prežívali rituály spojené s menštruáciou, prechodom do dospelosti, pôrodom a smrťou.
Archeologické nálezy pravekých ženských figúrok naznačujú uctievanie bohyne a dôležitosť ženskej energie. Často sa vyskytujú aj symboly plodnosti, ako sú vajcia a mušle. Niektoré nálezy kruhových stavieb sa interpretujú ako miesta konania ženských rituálov.

Starovek – Tajomné kňažky a bohyne

V starovekých civilizáciách žili kňažky a bohyne symbolizujúce ženskú silu a múdrosť.
V rôznych kultúrach sa ženy schádzali na liečebných a duchovných rituáloch. Oslavovali cyklus života a čerpali z kolektívnej múdrosti.

Kňažky v chrámoch Mezopotámie slúžili ako liečiteľky, veštice a poradkyne a viedli rituály plodnosti a oslavy Bohyne Matky.
V Egypte predstavovali bohyne ako Isis a Hathor rôzne hľadiská ženskej sily a múdrosti. Rituály zasvätenia do tajomstiev života a smrti boli prístupné len ženám.
Mýty o gréckych bohyniach ako Demeter a Persefóna oslavovali ženskú energiu a cyklickosť.
Kňažky bohyne Vesty v Ríme strážili posvätný oheň a radili rímskym senátorom. Bežnou súčasťou života Rimaniek však boli aj rôzne rituály týkajúce sa pôrodu a materstva.
Mýty o amazonkách oslavovali silu a nezávislosť žien.
Keltské kňažky druidského rádu slúžili ako liečiteľky, učiteľky a sudkyne a spájali ženy na rituáloch, ktoré boli oslavou plodnosti a lunárnych cyklov.
V indickej tradícii tantrizmu sa ženy schádzali v tantrických kruhoch na posilnenie duchovnej sily a posvätnej sexuality, ako aj prebudenie ženskej kundaliny energie.
Bohyne ako Kálí a Durga a rituály ženskej energie Shakti uctievali posvätnú ženskú energiu v rôznych formách.
Tradícia ženských kruhov neobišla ani Slovanky.
V slovanskej mytológii nájdeme mnoho legiend a príbehov o mocných bohyniach ako Mokoš či Vesna, ktoré symbolizovali rôzne aspekty ženskej sily a plodnosti.
Okrem osláv cyklov, narodenia či smrti, zdieľali ženy v kruhoch svoje znalosti o liečivých rastlinách. Uchovávali a odovzdávali si príbehy a piesne z generácie na generáciu. Učili sa ženským zručnostiam a zároveň si budovali priateľstvá.

stredovekStredovek – Potlačenie ženskej sily

V tomto období nastal úpadok ženských kruhov v dôsledku patriarchálnych spoločenských štruktúr a potláčania ženskej sily.
Ženy nemali rovnaké práva ako muži. Nemohli vlastniť majetok, ani sa slobodne rozhodovať o svojom živote. Boli plne podriadené mužským autoritám – otcom, manželom, kňazom. Hlavným účelom ich života bolo rodenie a výchova detí a starostlivosť o domácnosť.
V náboženskej sfére boli ženy vnímané ako menejcenné a hriešne. Boli nútené skrývať svoje telo a potláčať sexuálnu energiu, ktorá sa považovala za nebezpečnú a nečistú.
Ženy, ktoré sa vymykali tradičným rolám, boli obvinené z čarodejníctva, prenasledované a zabíjané. Tie, ktoré sa venovali mystike a spiritualite, boli označené za kacírky.
Napriek nepriaznivým podmienkam však niektoré tradície pretrvali. Ženy sa naďalej schádzali a zdieľali svoje znalosti ako bylinkárky či pôrodné babice.
Na rozdiel od nich, ženy v kláštoroch mávali prístup k vzdelaniu, no boli viazané k celibátu a podliehali cirkevnej moci.

Novovek – Vznik feministických hnutí

V 19. a 20. storočí sa s nástupom feminizmu opäť oživila myšlienka ženských kruhov ako nástroja posilnenia a zjednotenia žien.

Ženy sa schádzali, aby diskutovali o spoločných problémoch a vzájomne sa podporovali. Vďaka kruhom sa budovala silná ženská komunita a posilňovalo sa povedomie o ženských otázkach.
Kruhy slúžili ako platformy pre vzdelávanie o ženských témach, stratégiách a histórii. Ženy sa učili o rôznych formách útlaku, diskriminácie a boja za rodovú rovnosť.
Príkladom sú odvážne a odhodlané sufražetky, ktoré sa stretávali, aby organizovali protesty a hovorili o právach žien. Kruhy im pomohli vybudovať silnú komunitu a dosiahnuť získanie volebného práva pre ženy po celom svete.
V kruhoch však ženy po dlhej dobe začali oceňovať aj svoje telá, svoje skúsenosti a svoje jedinečné dary.

Súčasnosť – Nové formy kruhov

Ženské kruhy v súčasnosti prežívajú svoju renesanciu a tešia sa veľkej obľube.
Čoraz viac žien vníma potrebu prepojenia sa s inými ženami.
Ženské kruhy ponúkajú láskyplný priestor na objavovanie vnútornej sily a múdrosti. Ženy sa tu učia načúvať intuícii a odhaľovať svoj skrytý potenciál.
V kruhu panuje atmosféra dôvery a bezpečia, ktorá im umožňuje otvoriť sa aj v témach, o ktorých by inak nehovorili.
Oživujú tu aktivity zamerané na osobnostný rast, spiritualitu, ženské umenie a iné oblasti týkajúce sa života žien.
Ženy sa spájajú na základe spoločných skúseností a vzájomného porozumenia. Budujú tým silné komunity a posilňujú ženské povedomie.
Tieto transformačné stretnutia sa venujú témam ako menštruácia, materstvo, menopauza, sexualita či kreativita. Iné zas oslavujú ženskú cyklicitu ako aj cykly ročných období a spájajú sa s energiou Zeme a predkov. A výnimkou nie sú ani kruhy zamerané na podnikanie žien, zviditeľnenie sa či podporu kariérneho rastu.

Keď pochopíme históriu ženských kruhov a cestu, ktorou ženy prechádzali, prijmeme ich vzácne dedičstvo. To vo veľkej miere obohatí náš život a inšpiruje nás k tomu, aby sme objavili pravdu o sebe a o svojom smerovaní.

stret zenySpäť k prameňu Bohyne

Stará hopijská múdrosť hovorí, že keď sa ženy stretávajú, liečia svet.

Cieľom našich kruhov nie je povyšovať sa nad mužov, ale ani nechávať sa nimi ponižovať.
Cieľom kruhov je vystúpiť z pozície obete a opäť sa prepojiť so silou pravej Ženy prebývajúcej v našom vnútri. Nájsť tú esenciu Bohyne, na ktorú sme museli zabudnúť, aby sme ju dnes mohli prebudiť do oveľa väčšej krásy ako kedykoľvek predtým.
Prišiel čas nových začiatkov, ktoré nás vedú k tomu, aby sme pochopili jeden z najzákladnejších princípov vesmíru. A to, že obaja, muži i ženy, sme rovnocennými partnermi. Nikto z nás nie je viac, ani menej. Sme dňom a nocou, slnkom a mesiacom, čiernou a bielou, jin a jang na nádhernej palete života a bytia.
Tvoríme dve opačné časti jedného božského celku. Ženská a mužská energia sa dopĺňajú v dokonalej rovnováhe a nemôžu jedna bez druhej existovať.

Pochopiť a prijať túto veľkú pravdu však nie je možné bez odpustenia krívd minulosti a oslobodenia sa z okov potláčajúcich, súdiacich a odmietajúcich magickú energiu Ženy, ktorá je naším dychom a hrejivým teplom objímajúcim svet.
Ak nám úprimne záleží na tom, aby bol svet, v ktorom žijeme krajší, musíme začať od seba. Pre nás, ženy, môže byť prvým krokom k lepšiemu zajtrajšku prijatie pozvania na stretnutie žien, ktoré sa rozhodli dať svojmu životu nový, hlbší zmysel.
Pravidelné stretnutia v kruhu sú bezpečnou jaskyňou, v ktorej sa môžeme slobodne vyjadriť a otvoriť srdce. Náš hlas je s láskou vypočutý a my sa znova spájame so svojou vnútornou silou a objavujeme stratenú hodnotu. Spoločne oslavujeme svoju jedinečnosť a uzdravujeme nielen telo a dušu, ale aj srdce našej nádhernej planéty.

Tajomná sila kruhu

Naše zmysly sa nás čoraz viac dotýkajú, aby sme mohli vnímať svet s väčšou intenzitou.
Omamné vône sa menia na zázračný elixír, ktorý nás napĺňa božskou harmóniou. Éterické oleje upokoja myseľ a otvárajú srdce. Jemné tóny hudby sa stávajú lahodným pozadím dôverných rozhovorov. Silné rytmy zas prebúdzajú našu ženskú energiu.
Teplo sviečok zahrieva telo i dušu a ich tancujúce plamene v nás podnecujú predstavivosť.
To všetko nám umožňuje hlbšie prežívanie prítomného okamihu. A v tom spočíva veľká sila posvatného ženského kruhu.
Aké ďalšie prínosy nám kruhy ponúkajú?

🔸 nové pohľady na život
Kruhy sú miestom, kde sa stretávajú ženy rôzneho veku a s rôznymi životnými skúsenosťami. Niektoré mohli, alebo práve môžu prechádzať podobnými výzvami a prekážkami ako my a ich skúsenosť nám neraz môže poskytnúť nový cenný pohľad a riešenie, ktoré samé nevidíme.
A naopak, mnohé ženy môžu prežívať úplne odlišné situácie. Avšak aj tie sa môžu stať obohacujúcim zdrojom poznania na ceste nášho osobného rastu.

🔸 prijatie a liečenie duše a tela
Prirodzený proces sebaliečenia, ktorý je prítomný v každom človeku, začína v momente, keď sa uvoľníme a pustíme svoje starosti.
V dnešnej uponáhľanej dobe je to však často úloha nad ľudské sily.
Ale v kruhu žien, kde môžeme otvoriť srdce a priznať svoje obavy, sa nám dostane toľko prijatia, podpory a nefalšovaného súcitu, koľko sme doteraz možno ani nezažili. A liečenie nášho srdca môže začať.

🔸 uvoľnenie emocionálnej záťaže
Veľmi často nás dlhé roky sprevádzajú bolestivé traumatické spomienky. A hoci sa snažíme nevšímať si ich, žijeme v neustálom strachu, že nás prevalcujú.
Keď však pomaličky nájdeme odvahu prehovoriť, začne z nás opadávať emocionálna záťaž a naše bremeno sa stane ľahším. Začneme sa oslobodzovať a uvedomíme si, že sa nám dostáva podpory, ktorú potrebujeme.
Kruhy nám môžu byť veľkou oporou pri strate milovanej osoby, aj pri ťažkom rozchode. Podržia nás, keď nenachádzame zmysel života, keď sa cítime opustené či hľadáme kľúč ku šťastiu a láske. Dajú nám možnosť vyjsť z bludiska a znova sa zhlboka nadýchnuť.

🔸 príjemné priateľské rozhovory
V dobe moderných technológií je čoraz vzácnejšie stretávať sa a hľadieť si pri komunikácii do očí, bez prítomnosti obrazovky. Spomínate si ešte na čaro rozhovorov v dobe, keď sme ani nechyrovali o internete či smartfónoch?
Kruhy nás do atmosféry takýchto úprimných, priateľských debát opäť vrátia. Dovoľujú nám bezpečne otvoriť srdce a hovoriť o tom, čo nás teší, zarmucuje či znepokojuje.
Vnímame neverbálne signály ako gestá, mimiku a tón hlasu, ktoré veľmi obohacujú diskusiu. Priamy očný kontakt podporuje pocit dôvery, úprimnosti a vzájomného porozumenia a tým vytvára nezabudnuteľné momenty.

🔸 nie sme na to samé
Všetky sme už zažili, že nás nikto nepočúval. Že nás obvinili, že všetko príliš prežívame, alebo sme príliš citlivé. Vedeli ste však, že toto je presne tá vlastnosť ženy, ktorou sa líšime od mužov? A miesto toho, aby sme ju ocenili, naučili sme sa ju súdiť a odmietať.
Život vie byť naozaj náročný. A preto sa z času na čas nevyhneme ani pocitu, že sme na všetko samé a nemáme sa o koho oprieť. Takéto presvedčenia vôbec neprospievajú nášmu duševnému zdraviu.
Spoločnosť podobne zmýšľajúcich žien nám však rada pripomenie, že v tom nikdy nie sme samé.

ked zeny prekvitajuKeď ženy prekvitajú

V atmosfére kruhu sa nám dostáva unikátnej príležitosti opäť sa naladiť na jedinečné ženské dary, ktoré sme si po dlhé storočia odopierali. Práve v nich totiž tkvie naša božská podstata a skutočná hodnota prinášajúca naplnenie a vnútorný mier.
Ktoré dary sú to?

🔸 kúzlo energie ženy
Ženská energia je esenciou ženskosti, najhlbšou podstatou našej bytosti. Spája nás s vnútornou i vonkajšou krásou, intuíciou, súcitom, dôverou a božskou múdrosťou.
Keď prijmeme magickú energiu Ženy – Bohyne, napojíme sa na nekonečný prameň sily, ktorá v nás drieme. Zmyselnosť vyvierajúca z hĺbky nášho srdca, oživí náš ospalý život a dá mu nový, svieži a dosiaľ nepoznaný zmysel.
Ženská energia je cestou k fyzickému, duševnému a emocionálnemu zdraviu a celkovej harmónii.

🔸 vedomé poznávanie samej seba
Sebaspoznávanie je celoživotný proces.
Asistujú nám pri tom ľudia, ktorých stretávame a situácie, ktoré zažívame. A keďže skutočné pochopenie a prijatie toho, čo sa deje, si obvykle vyžaduje čas, musíme byť trpezlivé a dostatočne vytrvalé. S trochou snahy a odhodlania môže každá z nás žiť život, o akom sníva.
Keď identifikujeme a prijmeme svoje silné a slabé stránky, začneme si viac vážiť samé seba. Táto sebaúcta bude následne viesť k zodpovednejšiemu pomenovaniu svojich cieľov a potrieb.
Žena, ktorá pozná a plne rešpektuje samú seba, robí rozhodnutia, ktorými háji svoje hodnoty a neprispôsobuje sa iným na svoj vlastný úkor.
Takáto žena vie, že sebapoznanie je základom jej zdravých vzťahov. Dokáže sa s láskou postaviť za seba a nesnaží sa urputne spĺňať očakávania iných.
A nakoniec, práve vďaka poznaniu seba samej môže plne rozvinúť svoj pravý potenciál a premeniť sny na realitu.

🔸 neviditeľná sila intuície
Intuícia je vnútorný kompas skrytý v hĺbke duše, ktorý nás vedie tajomnými uličkami k poznaniu.
Nie je to len obyčajný pocit. Je to šepot vesmíru, ktorý preniká do nášho vedomia a odhaľuje neznáme pravdy pod povrchom.
Môžme si ju predstaviť ako tichú pozorovateľku, ktorá vníma svet okolo nás s nadprirodzenou citlivosťou. Zachytáva jemné vibrácie, ktoré unikajú logickému mysleniu a spája zdanlivo nesúvisiace kúsky do uceleného obrazu.
Intuícia je ako rýchly blesk, ktorý nás zasiahne nečakane, bez dlhého uvažovania. V hektickom svete riadenom rozumom a logikou nás vedie k hlbším vrstvám našej bytosti a k múdrosti, ktorá presahuje racionálne chápanie. Vedie nás k správnym rozhodnutiam, aj keď sa zdá, že logika hovorí inak.
Intuícia nie je vrodená len pre vyvolených. Je to schopnosť, ktorú môžeme rozvíjať a utužovať.
Preto v kruhu žien počúvame svoje telo a všímame si pocity, ktoré sa nám ozývajú v rôznych situáciách. A v neposlednom rade sa učíme rozlišovať strach od intuitívneho varovania.
Keď sa spoliehame na svoju intuíciu, rastie naše sebavedomie a viera v seba samé. Intuícia nám umožňuje spoznať naše skryté túžby a potreby. Vedie nás k životu, ktorý je autentický a naplňujúci.
Intuícia má výraznú esenciu ženskosti. Je to hlboká vnútorná sila, ktorá ladí so ženskou energiou tancujúcou v Svite Mesiaca. Ako svieži letný vánok, rozprestiera naše krídla tvorivosti.
My ženy sme obdarené prirodzenou empatiou, ktorá nám s pomocou intuície umožňuje hlbšie sa spojiť s inými, vnímať ich potreby a starať sa o nich s láskou a porozumením.
Ženský kruh nás učí vnímať svet srdcom a dušou a tak prebúdzať svoju magickú silu a múdrosť.

🔸 hlboká krása emócií
My ženy sme vo svojej podstate emocionálnymi bytosťami. Je to veľkolepý božský dar, ktorý na nás muži, pevne zakotvení v energii pravého Muža obdivujú. A hoci takýchto Mužov a Žien stále pribúda, patriarchálna spoločnosť nás vytrvale a stoicky učí, že emóciám sa treba vyhýbať.
Ibaže nikto nám nikdy nepovedal, že emócie, ktoré potlačíme, sa nestratia. Nájdu si svoje miestečko v tele a na duši a z času na čas sa pripomenú. No keď si ich nebudeme všímať, začnú naliehať.
Emócie sa môžu prejaviť fyzicky, napríklad zmenou srdcovej frekvencie, alebo ovplyvňujú naše myšlienky a správanie. Pod tlakom emócií môžme okrem iného robiť impulzívne rozhodnutia, ktoré neskôr ľutujeme.
Pochopenie takého fascinujúceho fenoménu, akým emócie určite sú, nám otvorí bránu k lepšiemu vzťahu k sebe, ale aj k iným. Práca s vlastnými pocitmi je viac než dôležitá. Keď im porozumieme, stanú sa našimi najlepšími dôverníčkami. Zbavia nás ťažkých okov a rozviažu ruky, aby sme našli svoje srdce.

🔸 pulzujúca reč tela
Naše telo je božským chrámom, v ktorom prebýva naša duša. Vďaka nemu môžeme spoznávať svet, žiť a vychutnať si život, tvoriť a spájať sa s ostatnými. V bezpečí podporujúceho kruhu žien sa opäť môžme so svojím telom zladiť a pomaly objavovať jeho veľkú múdrosť.
Minulosť nás, ženy, naučila svoje telo odmietať. Často ho vnímame iba ako púhu schránku bez hodnoty nevyhnutnú pre službu iným. Nevážime si ho, nestaráme sa oň, nemilujeme ho. Obviňujeme ho za svoj neľahký osud.
Keď si však svoje telo, svoj chrám začneme uvedomovať a dávať mu viac pozornosti, odvďačí sa nám ako nikdy predtým.
Bezpečie kruhu nám umožní zbaviť sa hanby, strachu a odmietania svojho vlastného tela a naučí nás vnímať ho s láskou a úctou. Pohyb a tanec uvoľní napätie, obnoví vitalitu a oslávi ženskosť. Dychové cvičenia upokoja myseľ a zavedú nás do jadra nášho vnútra. Jemná masáž rúk nám ukáže, že si zaslúžime lásku a podporu.
Uvedomovanie si hodnoty svojho tela a čas, ktorý mu venujeme, sa prejavuje na našom vyžarovaní. Naše telo sa posilňuje, myseľ je spokojnejšia. Rastie nám sebaúcta, sebavedomie a láska k sebe. Odkrývajú sa naše nepoznané talenty a čaro intuície.
Ženské telo je prepojené s rytmom Zeme a vesmíru. V spoločnosti iných žien sa môžme naučiť vnímať svoje telo ako posvätný chrám, porozumieť jeho rytmu a prebudiť v ňom tok posilňujúcej životnej energie.

🔸 múdrosť ženskej cyklicity
Každá žena túži po živote plnom vitality, harmónie a sebavedomej ženskosti. Máloktorá žena však vie, že kľúč k tomuto bohatstvu sa ukrýva v našom vnútri, v rytme našej cyklicity.
Ženský cyklus je symbolom transformácie a neustálej obnovy. Každá z jeho štyroch fáz ponúka svoje jedinečné dary a poznanie. Preto je cyklus oslavou ženskosti a prepojenia s rytmom prírody.
Pochopenie a vnímanie prirodzených zmien, ktoré prežívame počas menštruačného cyklu, nám umožňuje prepojiť sa a žiť v súlade s hlbokou múdrosťou nášho tela.
Ženská cyklicita nie je len o menštruácii. Je to komplexný proces, ktorý ovplyvňuje všetky aspekty nášho života, od fyzickej či psychickej pohody, až po emócie, tvorivosť a medziľudské vzťahy.
Poznanie ženskej cyklicity nás naučí vnímať a oceňovať jedinečnosť každej fázy nášho cyklu. Pochopíme, že premenlivosť emócií a energie je jej prirodzenou súčasťou a prestaneme sa za ňu odsudzovať. Porozumieme svojim nie vždy stabilným emóciám a budeme vedieť lepšie komunikovať s partnerom, rodinou a priateľmi.
Múdrosť cyklicity nás naučí spolupracovať s rytmom nášho tela a plánovať svoje aktivity tak, aby sme využili maximum z každej fázy cyklu. Prepojíme sa z hlbokým prameňom ženskosti a budeme vyžarovať neopakovateľnú krásu.

🔸 liečivá moc krištálov
Ženské kruhy a liečivé kamene sú úzko prepojené na rôznych úrovniach.
Kruh je symbolom jednoty, celistvosti a ženskej energie. Kamene zas symbolizujú Zem, stabilitu a múdrosť. Obe sa vzájomne dopĺňajú a posilňujú. Vďaka tejto synergii sa ženský kruh stáva posvätným priestorom pre hlboké prepojenie s vlastnou ženskou silou, s múdrosťou Zeme a liečivou silou kameňov.
V kruhu sa zoznamujeme s rôznymi druhmi liečivých krištálov a ich vlastnosťami. Učíme sa ako ich vyberať a používať pre konkrétne účely. Meditujeme s nimi a vnímame ich fascinujúcu energiu.
Každý kamienok má svoj príbeh a svoju múdrosť. Jeho liečivá energia môže vplývať na naše fyzické, emocionálne, aj duševné zdravie.
V ženskom kruhu sa vytvára silné energetické pole pre liečenie a transformáciu, ktoré dokáže správne zvolený kameň podporiť a harmonizovať.
Kamene sú dary Zeme a sú nositeľmi jej múdrosti a liečivej sily. Prijmime ich teda ako dobrých sprievodcov na našej ceste života.

Kaleidoskop darov, ktorých sa nám v príjemnom kruhu krásnych žien dostáva je však oveľa bohatší. Je naozaj mnohotvárny a dotýka sa oblastí, v ktorých má ženská energia svoje zastúpenie. Patrí k nim tvorivosť a rozvíjanie skrytých talentov, zmyselnosť a krása sexuality, zdravie a alternatívne formy liečenia, alebo duchovné tradície a rituály, ktoré oslavujú ženskosť.
Všetky témy, ktoré akýmkoľvek spôsobom oslovujú nás, ženy preto vítame s otvorenou náručou a dovoľujeme im rozvinúť sa, aby obohatili pestrý kolorit našich stretnutí.

zenske kruhy

V rytme Luny

Milé ženy, dievčatá, dámy, bohyne,

možno ste o ženských kruhoch doteraz nepočuli. A možno Vás čisto ženská komunita vôbec neláka.
Ale možno ešte váhate a pýtate sa, či je naozaj taký rozdiel medzi stretnutím s kamarátkami a ženským kruhom.

A možno, keď sa v hlbokej meditácii ponoríte do ticha svojho srdca, zachytíte jeho nežný hlas, mäkučký ako zamat, ale silný ako búrka,, ktorý rozpráva tento nezvyčajný príbeh o ženách…

Keď sa my ženy schádzame a vstupujeme do tajomných vôd duše, rozžiari sa v našich srdciach plameň krásnej Bohyne.
Mesiac nás zahalí do strieborného plášťa a tancujúce stromy otvárajú brány do skrytých komnát duše. Tíško šepkajú príbehy, ktoré odkrývajú krásu a bolesť ženskej esencie.
Z naších pier sa sypú kvety múdrosti a rozsvecujú trblietavé iskričky nádeje.

V teplej vôni kadidla dýcha prastará pieseň Zeme, ktorá mení naše telo na božský chrám zaháňajúci chlad strachu a pochybností.
Tu, v lone posvätného kruhu splývame z prameňom nekonečnej sily a stávame sa strážkyňami ohňa ženskosti, ktorá prebúdza náš vnútorný svet a spája nás s vesmírom.

A hoci stretnutie končí, pôvab kruhu naďalej ostáva v našich srdciach. A tak sa opäť s dôverou vraciame do víru života posilnené a odhodlané žiť v súlade s esenciou Bohyne v sebe.

Ženské kruhy nie sú len bežnými stretnutiami. Sú bránami do tajuplných dimenzií ženskej sily a múdrosti.
Sú to srdečné pozvánky na cestu sebapoznania a transformácie. Na cestu k autentickému a hlbokému prežívaniu života.

Pevne verím, že naše ženské kruhy Vás oslovili a inšpirovali k tomu, aby ste sa stali ich vzácnou a neoddeliteľnou súčasťou a začali s nimi písať svoj nový, vlastný príbeh.

A na záver sa nechajte inšpirovať myšlienkami o tajomnej kráse a sile Ženy a o jej fascinujúcej ceste sebauvedomenia.

Ženou sa nenarodíte. Stávate sa ňou.
Simone d’Beavoir

Väčšina ľudí sa vzdá svojej sily, lebo uverí, že žiadnu nemá.
Alice Walker

V ženskej energii spoznáte pravú krásu života.
Satth Guru

Žena, ktorá pozná silu svojho tela, pozná silu svojej duše.
Clarissa Pinkola Estees